Archive for the ‘etape’ Category

DELCROM | Etapa a IV-a

Sunday, December 11th, 2011

Extinderea aplicarii metodei de conservare prin iradiere la obiecte de patrimoniu si valorificarea rezultatelor proiectului


Obiectivele etapei:

 1. Diseminare larga – in tara si la nivel international – a metodei de dezinfectie si conservare prin iradiere
 2. Definitivarea specificatiilor tehnice aferente dezinfectiei prin iradiere a patrimoniului cultural
 3. Extinderea aplicarii metodei de conservare prin iradiere


Rezumatul etapei

Obiectivul principal al etapei a patra a fost diseminarea la nivel national si international a rezultatelor obtinute in cadrul proiectului DELCROM si promovarea metodei de dezinfectie / conservare prin iradiere gama. Diseminarea s-a facut prin mai multe mijloace, atat direct, prin organizarea unui workshop international, impreuna cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica, cu participanti din 15 tari, si o misiune expert a directorului de proiect la Muzeul National al Ungariei, cat si indirect, prin participare cu lucrari stiintifice la intalniri tematice si publicarea rezultatelor obtinute in cadrul proiectului in reviste de specialitate, nationale si internationale. De asemenea, a fost actualizata pagina web a proiectului.

Un alt obiectiv a fost definitivarea specificatiilor tehnice aferente dezinfectiei obiectelor de patromoniu cultural prin iradiere gama. Specificatia tehnica de baza pentru tratamentul obiectelor de patrimoniu cultural este Caietul de sarcini, DEZINFECTIA OBIECTELOR DIN LEMN, LEMN POLICROM SI OBIECTE COMPOZITE CE CONTIN LEMN, care, fata de referentialul initial, a fost modificat astfel incat tratamentul sa se aplice si obiectelor din lemn fara strat pictural, precum si celor composite care contin lemn. O alta modificare notabila este hotarirea de a introduce dezinfectia obiectelor de patrimoniu cultural in sistemul de management al calitatii IRASM (SMC – IRASM), cu consecinte legate de trasabilitatea operatiei de tratament.

In aceasta etapa am extins aplicarea metodei de decontaminare prin iradiere gama in doua directii: prin continuarea studiului efectelor iradierii gama asupra pigmentilor/liantilor si prin aplicarea metodei de dezinfectie la obiecte de patrimoniu apartinand unor asezaminte culturale, muzee sau institutii cu activitati culturale care nu fac parte din consortiul proiectului: Asezamintele Brancovenesti – Palatul Mogosoaia, Muzeul National de Istorie a Romaniei etc. Studiul efectelor colaterale s-a concentrat asupra picturii avand ca suport mecanic panza si cartonul, cu liant principal uleiul de in sicativat. Testele initiale s-au facut pe straturi pictate care au fost supuse nu numai tratamentului cu radiatie gama, ci si unui tratament termic pentru a simula degradarea naturala a materialelor organice care intra in componenta picturii (liantul si suportul mecanic). Am urmarit in principal modificarile de culoare ale straturilor pictate si modificarile chimice in amestecul liant/pigment. Modificarile induse prin iradiere sunt neglijabile in raport cu cele induse prin tratamentul termic. Rezultatele acestor teste recomanda tratamentul cu radiatii ionizante si pentru pictura in ulei avand ca suport mecanic panza sau cartonul.

DELCROM | Etapa a III-a

Wednesday, February 2nd, 2011

Verificarea eficacitatii si functionalitatii metodei de conservare prin iradiere pe obiecte de patrimoniu cultural din lemn policrom, degradat natural, din centrele nationale muzeale MOLDOVA Iasi si ASTRA Sibiu


Obiectivele etapei:

 1. Aplicarea metodei de conservare prin iradiere la un numar consistent de obiecte de patrimoniu cultural din muzee.
 2. Evaluarea influentei conservarii prin iradiere asupra restaurarii obiectelor de patrimoniu.
 3. Obtinerea unui material lemnos imbatrinit artificial si utilizarea acestuia pentru studiul efectelor colaterale iradierii.
 4. Diseminarea rezultatelor obtinute prin comunicari stiintifice nationale si internationale, prin publicarea rezultatelor in reviste de specialitate si prin orice alte metode.

Rezumatul etapei

Obiectivul 1 – Aplicarea metodei de conservare prin iradiere la un numar consistent de obiecte de patrimoniu cultural

Nr.crt

Data Beneficiar Denumire Cantitate Doza

(kGy)

1

Octombrie 2010 CNM MOLDOVA Muzeul de Arta Iasi Piese lemn policrom 16 icoane 7,2 – 8,9

2

Octombrie 2010 CNM MOLDOVA Muzeul de Istorie Iasi Piese lemn policrom 18 icoane 7,2 – 8,9

3

Octombrie 2010 Muzeul ASTRA Sibiu Piese lemn policrom 3 icoane 7,2 – 8,9

4

Mai si august 2010 Muzeul AMAN Bucuresti Mobilier, inventarul pictorului, instumente muzicale etc 96 piese

~32 m³

3,5 – 16,0

5

Ianuarie 2010 Muzeul Municipiului Bucuresti Tapet Viena sec. XIX 110m³ 7,0 – 9,3

6

Septembrie 2010 Colectie particulara Lemn, piele, hartie, in, carte veche 27 piese 6,6 – 8,0

7

Februarie 2010 Arhiva Nationala Radio Banda magnetica Mostre 25

8

Septembrie 2010 Arhiva Nationala de Film Pelicula O rola 25

Din tabelul de mai sus se poate observa ca metoda de conservare prin iradiere in scopul desinfectiei obiectelor culturale de patrimoniu incepe sa fie acceptata pe scara larga in Romania.

Obiectivul 2 – Evaluarea influentei conservarii prin iradiere asupra restaurarii obiectelor de patrimoniu

In ROMANIA coplesitoarea majoritate a obiectelor de patrimoniu din lemn policrom o constituie icoanele ortodoxe.  De aceea testele de evaluare a efectelor colaterale iradierii au fost efectuate pe icoane pictate pe lemn.

Nu s-au inregistrat modificari de culoare semnificative pentru icoanele tratate cu radiatii gamma la doza absorbita medie de 8,1 kGy. Dintre pigmentii istorici (azurite natural, malachite natural, cinnabar Monte Amiato, Russian green earth, minium, Prussian blue, chalk from Bologna, chalk from Champagne, flake white historical, flake white – lead white, lead sulfate, bone black, furnace black, Spanish red ochre, yellow Maroccan ochre, terra alba, marble dust) iradiati la o doza mult mai mare (26 kGy) decat cea obisnuita in cazul tratamentului obiectelor de patrimoniu cultural din lemn pictat (< 10 kGy), numai pigmentul marble dust a prezentat, in urma iradierii, modificari de culoare semnificative (i.e. perceptibile de catre un observator normal standard). Rezultatele obtinute prin spectroscopie de reflexie in vizibil si rezonanta electronica paramagnetica sugereaza ca modificarile de culoare au la baza formarea centrilor de culoare.

Prin spectroscopie Raman, metoda non-distructiva si non-contact, s-au identificat unii pigmenti din icoanele analizate. In cazul icoanelor iradiate, din cauza procesului de recombinare a purtatorilor de sarcina generati prin iradiere, apare o fluorescenta puternica. Nu s-au evidentiat modificari ale benzilor spectrale, ceea ce confirma ipoteza formarii centrilor de culoare.

In cazul probelor de lemn istoric (vechime 300 de ani) nu s-au evidentiat deosebiri calitative intre spectrele MIR de reflexie speculara ale probelor iradiate si celor neiradiate. La doze mari de iradiere, 50 si 100 kGy, s-a observat cresterea usoara a intensitatii benzilor de vibratie C-H de la 2917 cm-1 si scaderea intensitatii benzilor caracteristice ale lemnului din regiunea 1700-1000 cm-1.

Obiectivul 3 – Obtinerea unui material lemnos imbatrinit artificial si utilizarea acestuia pentru studiul efectelor colaterale iradierii

Imbatrinirea materialului lemnos s-a efectuat pe cele trei tipuri de lemn utilizate frecvent pentru pictura in piesele de patrimoniu cultural – brad (icoana), tei (catapeteasma) si stejar (biserica de lemn).

Probele au fost iradiate la 10 kGy – doza caracteristica in tratamentul antifungic. S-au evaluat proprietatile mecanice in urma unor teste la inconvoiere statica, duritatea Janka si compresiune paralela cu fibrele.

Rezultatele au aratat ca atit iradierea lemnului proaspat, cit si a celui biodegradat nu conduce la modificari ale proprietatilor mecanice care sa decalifice lemnul ca material de constructie. Din contra, iradierea la doze uzuale pentru desinfectie – 10 kGy, conduce la imbunatatirea proprietatilor mecanice.

Obiectivul 4 – Diseminarea rezultatelor obtinute

Diseminare prin conferinte: 13 prezentari la 10 conferinte

Diseminare prin publicatii:  7 publicatii

Diseminare prin film: un loc important in diseminarea asociata proiectului DELCROM l-au avut filmele.

 • Cele doua filme realizate in etapa precedenta au fost pregatite pentru difuzare (traduse in limba engleza, au capatat o supracoperta si titluri in limba engleza). Ele au fost:

-      prezentate la toate manifestarile stiintifice de profil din tara si strainatate la care au fost prezenti membrii proiectului

-      distribuite la muzee, institutii de invatamint superior, reprezentantilor tarilor participante la IAEA RER 8015, unor musafiri ai IFIN-HH sositi dela UE, reprezentanti IAEA et al

-      plasate pe site-ul proiectului pot fi vizionate la adresa: http://www.irasm.ro/research/rer8015.htm

 • Rezultatele acestui tip de diseminare au fost notabile:

-      In luna august 2010 Divizia de Presa a IAEA – Vienna a cerut permisiunea de a trimite o echipa care sa viziteze IRASM – IFIN-HH, pentru a filma si inregistra interviuri in IRASM si in alte locuri din Romania unde se afla piese de patrimoniu cultural ce au beneficiat de tratamente prin iradiere.

-      Actiunea a durat 3 zile. S-au facut filmari in Bucuresti la IRASM si Muzeul AMAN si la Biserica din comuna Izvoarele – Prahova.

-      Am fost avertizati ca pachetul de rezultate al acestei actiuni va cuprinde: un film video pentru pagina web a IAEA – Vienna, un foto-eseu, un reportaj audio la postul de radio al UN (Natiunile Unite) si un articol in Buletinul IAEA.

-      Deocamdata este gata filmul si poate fi vizionat la:

http://www.youtube.com/watch?v=LKtxusga8UU&feature=player_embedded

Alte metode de diseminare

 • Diseminare prin asociatii profesionale:

Pe site-ul Asocia?iei Restauratorilor ?i Conservatorilor din Romania <www.acrro.ro> a fost creata o leg?tur? extern? c?tre site-ul dedicat proiectului DELCROM. Astfel speciali?tii din domeniul conserv?rii-restaur?rii pot avea acces rapid la datele proiectului.

 • Diseminare internationala:

Rezultatele obtinute in proiectul DELCROM au fost prezentate in cadrul unor proiecte europene cu subiect similar sau complementar, gestionate de International Atomic Energy Agency  - IAEA la care participa coordonatorul de proiect (IFIN-HH): IAEA RER 8015 si IAEA RER 8017.

 1. Evaluarea influentei conservarii prin iradiere asupra restaurarii obiectelor de patrimoniu.

DELCROM | Etapa a II-a

Wednesday, January 6th, 2010

Realizarea si experimentarea modelului


Obiectivele etapei:

 1. Pregatire logistica si tehnica in vederea realizarii proiectului
 2. Elaborarea tehnologiei de degradare (imbatranire) artificiala si a referentialului prelimina
 3. Pregatirea si caracterizarea probelor de lemn si lemn policrom pentru degradare artificiala (imbatranire accelerata)
 4. Caracterizarea probelor de lemn si lemn policrom degradat artificial
 5. Diseminarea rezultatelor obtinute in cadrul proiectului

Rezumatul etapei

Etapa a doua de executie a proiectului DELCROM are ca obiectiv principal realizarea si experimentarea modelului pentru lemnul policrom degradat artificial, iar ca obiective secundare alcatuirea instructiunilor de manipulare si transport al obiectelor de patrimoniu cultural; alcatuirea unei fise tip pentru obiectele de patrimoniu clasificabile in inventar; stabilirea unei liste cu piese de muzeu avand prioritate la tratamentul cu radiatii ionizante; diseminarea rezultatelor obtinute si actualizarea paginii web a proiectului.

Pentru stabilirea modelului experimental de degradare artificiala a lemnului policrom, model relevant pentru tratamentul cu radiatii ionizante, s-a realizat un plan de lucru care cuprinde activitatile necesare obtinerii probelor de lemn policrom, degradarii artificiale si stabilirii testelor relevante pentru caracterizarea acestora. S-au analizat, din punct de vedere al activitatii de conservare-restaurare, compozitia (constituentii stratului pictural: lianti, principalii pigmenti istorici, verniurile) si caracteristicile degradarii lemnului policrom (in special aspectele fundamentale ale mecanismului de deteriorare a compusilor organici din obiectele de arta). In ce priveste interactia radiatiei gamma cu pigmentii istorici (de regula substante anorganice) s-a identificat mecanismul – formarea centrilor de culoare F – prin care culoarea acestora poate fi modificata si tehnicile experimentale de masurare a acestor efecte. S-au trecut in revista lucrarile stiintifice care au studiat efectele iradierii asupra pigmentilor anorganici; din pacate, studiile in acest domeniu sunt putine si trateaza in general efectele interactiei particulelor incarcate cu anumiti compusi anorganici. S-au stabilit sortimentele de lemn relevante ca suport pentru policromii (atat icoane, cat si biserici de lemn pictate) si s-au prezentat: tehnologia de degradare artificiala a lemnului, procedura de pregatire a probelor de lemn, incercarile mecanice si normativele corespunzatoare, procedurile de degradare artificiala si planul caietului de sarcini pentru degradarea artificiala a lemnului. S-a prezentat principiul fizic al tehnologiei de conservare prin iradiere, s-au analizat avantajele si dezavantajele acesteia in comparatie cu alte metode de desinfectie si desinsectizare si s-au aratat principalele caracteristici ale instalatiei de iradiere IRASM. S-a realizat proiectul caietului de sarcini pentru desinfectia lemnului policrom.

Pentru a studia efectul iradierii asupra proprietatilor mecanice ale lemnului s-au folosit trei specii de lemn: brad, lemn si stejar. S-au comparat rezultatele obtinute petru probele martor (lemn netratat, neiradiat) si cele iradiate la 10,5 kGy (doza de tratament uzuala pentru decontaminarea lemnului policrom) cu valorile corespunzatoare lemnului sanatos la nivel de tara. Comparand probele iradiate cu cele martor, neiradiate, la incercarea de compresiune paralela cu fibrele s-a constatat cresterea rezistentei probelor iradiate (intre 7 si 22 %), la inconvoierea statica scaderea acesteia (intre 25 si 10 %) la probele neiradiate, iar la determinarea duritatii Yanka cresteri pe toate cele trei directii (transversala, tangentiala, radiala) pentru probele iradiate de tei si stejar, probele iradiate de brad prezentand cresteri ale rezistentei numai pe directia transversala. Valorile obtinute pentru probele de lemn iradiat se incadreaza in limitele de rezistenta, la nivel de tara, pentru lemnul indigen.

S-au analizat efectele iradierii gamma asupra unor pigmenti istorici des intalniti in pictura pe lemn. Pentru iradiere s-a folosit o doza mult mai mare decat cea folosita in mod obisnuit in tratamentul lemnului policrom, in medie 26 kGy. Analizele de spectroscopie de reflexie in vizibil, efectuate pe pigmenti sub forma de pulbere, au evidentiat modificari semnificative de culoare (perceptibile de un observator normal standard), in urma iradierii, la materialele anorganice folosite de obicei in prepararea grunturilor (carbonati si sulfati: chalk Bologna si marble dust) si la pigmentii flake white, lead sulfate si smalt. Ipoteza formarii centrilor de culoare prin iradiere a fost confirmata prin spectroscopie de rezonanta electronica paramagnetica (REP) cu exceptia pigmentilor lead sulfate si smalt, in cazul celui din urma fiind posibil, cel putin teoretic, ca iradierea sa distruga centrii de culoare prezenti in pigment. Avand in vedere ca doza de iradiere folosita este mult mai mare decat cea uzuala, iar diferenta totala de culoare, dE*, maxima este de 6,88 unitati CIELAB, se impune studiul dependentei acesteia de doza absorbita in domeniul dozelor uzuale de tratament, unde e posibil ca aceste modificari sa fie nesemnificative. Spectroscopia FT-IR / FT-Raman nu a evidentiat modificari chimice in pigmentii anorganici iradiati, ceea ce confirma ipoteza formarii centrilor de culoare prin iradiere.

Au fost analizate efectele iradierii asupra probelor de lemn policrom avand ca suport lemn de tei sau brad, grunduite dupa metoda traditionala cu praf de creta sau ghips in amestec cu solutie apoasa de clei animal, avand ca pentru pigmentii istorici tempera si ulei de in. Probele de lemn policrom au fost caracterizate inainte si dupa tratament prin spectroscopie de reflexie in vizibil, FT-IR si FT-Raman. Probele preparate cu ulei de in au fost iradiate la o doza medie de 10,2 kGy. Analize de culoare au evidentiat modificari semnificative la probele preparate cu irgazin si siena arsa. Probele preparate cu tempera au fost iradiate la 11 kGy folosind doua debite de doza: 35 si 245 Gy/min pentru a evalua efectul debitului de doza. Spectroscopia FT-IR/FT-Raman nu a evidentiat modificari semnificative in structura chimica a multistratului pictural; sensibilitatea analizelor a fost afectata in unele cazuri de fluorescenta cauzata de recombinarea radicalilor liberi formati in procesul de iradiere. De asemenea, s-au caracterizat prin spectroscopie FT-IR/FT-Raman probe de lemn de brad si paltin, imbatranite natural, provenind de la trei biserici mai vechi de 300 de ani si de la constructii traditionale romanesti, urmarindu-se atat corelarea continutului de lignina cu gradul de degradare, cat si efectele decontaminarii prin iradiere si consolidarii. Rezultatele sugereaza ca gradul de degradare biologica si fizica poate fi corelat cu continutul de lignina si ca structura ligninei ofera informatii despre tipul de lemn. Au fost evaluate modificarile de culoare induse prin iradiere gamma la 3 icoane provenind de la Sf. Manastire dintr-un Lemn, Valcea, iradiate la doza medie de 9,7 kGy – nu au fost inregistrate modificari semnificative de culoare pentru nici una dintre suprafetele pictate analizate.

S-au intocmit Instructiunile de manipulare si transport pentru obiectele de patrimoniu cultural si s-a stabilit Inventarul obiectelor de lemn policrom cu prioritate la tratamentul cu radiatii ionizante. S-a stabilit formatul Fisei tip pentru piesele care vor fi tratate cu radiatii ionizante; au fost realizate 56 de fise pentru icoane pe lemn.

Pentru diseminarea rezultatelor s-au utilizat urmatoarele mijloace:

 • pagina web a proiectului
 • rezultatele obtinute in cadrul proiectului au fost prezentate la conferinte nationale si internationale
 • s-au tratat cu radiatii ionizante 140 de icoane pe lemn, din palatul brancovenesc apartinand Manastirii dintr-un Lemn, care fiind in curs de restaurare, au fost atacate de insecte xilofage si mucegaiuri
 • s-au realizat 2 filme care au fost prezentate la diverse manifestari nationale si internationale, inclusiv Salonul Cercetarii – 2009.

DELCROM | Etapa I

Tuesday, January 6th, 2009

Elaborarea modelului conceptual si identificarea conditionarilor metodei de conservare prin iradiere a lemnului policrom degradat

Obiectivele etapei:

 1. Elaborarea modelului conceptual al metodei de conservare prin iradiere a lemnului policrom degradat.

 2. Elaborarea modelului conceptual de caracterizare a lemnului policrom degradat.

 3. Realizarea paginii web a proiectului

Rezumatul etapei

Orice interventie asupra pieselor de patrimoniu cultural este un subiect delicat, adesea controversat, iar uneori riscant.

Desinfestarea prin iradiere cu radiatii gamma este o metoda de conservare a patrimoniului cultural din lemn, utilizata cu precadere ca tratament de salvare, adica atunci cind alternativa este moartea iminenta a „pacientului”. Acest statut se datoreaza in buna masura unui minus de cunostiinte dobindite sistematic privind efectele secundare ale iradierii, dar si proastei reputatii capatate de iradiere dupa al doilea razboi mondial.

Proiectul DELCROM isi propune sa rezolve citeva aspecte deficitare legate de conservarea prin iradiere a lemnului policrom, atit pe latura stiintifica cit si pe cea de comunicare. Scopul final este acela de a clasa tratamentul prin iradiere in rindul tratamentelor preventive, punind astfel in valoare avantajele sale deosebite printre care trebuie mentionate: rapiditate (durata tratamentului este de ordinul orelor intr-o instalatie industriala), grad de penetrabilitate total (pot fi tratate obiecte mari, de orice forma), simplitate (obiectul poate fi tratat in ambalajul de transport), aplicabilitate la obiecte compozite, obiectul tratat nu contine nici un fel de reziduu toxic sau radioactiv, iar costul este rezonabil.

In mod concret DELCROM isi propune sa:

a) intemeieze tratamentul de desinfestare / conservare prin investigatii stiintifice pluridisciplinare si anume teste de caracterizare microbiologica, fizica, chimica, mecanica, optica si structurala, pe componentele lemnului policrom si pe ansamblul);

b) comprime durata normala de experimentare / verificare / aplicare prin testari pe lemn policrom imbatrinit / degradat artificial;

c) transfere cunostiintele dobindite catre conservatori-restauratori si catre responsabili culturali / decidenti prin mijloace specifice de diseminare.

Modelul conservarii prin iradiere rezolva o problema dificila si anume evaluarea efectelor directe – dorite si colaterale – nedorite ale iradierii.

O particularitate a modelului este evaluarea comportarea la iradiere a tuturor componentelor luate separat dar si a ansamblului. Intrucit lemnul este un material natural neomogen s-a adoptat conventia ca materialul de referinta asupra caruia se efectueaza testele, sa fie imbatrinit artificial. Se vor obtine astfel substrate lemnoase cu diverse grade de degradare care simuleaza situatiile reale.

Pentru a putea aplica modelul de mai sus este nevoie de caracterizarea lemnului policrom degradat. Caracterizarea acestuia echivaleaza in activitatea curenta de conservare–restaurare cu etapa de „documentare”. De obicei documentarea inseamna intocmirea unui dosar cu elemente descriptive. Intrucit proiectul DELCROM isi propune intemeierea stiintifica a tratamentului prin iradiere, tipul de „documentare” propus este unul bazat pe o set de teste microbiologice, fizice, chimice si mecanice. Astfel, modelul propus de caracterizare a lemnului degradat se apropie de tiparul intilnit de obicei in standarde.

Un capitol aparte se ocupa cu evaluarea conditionarilor deontologice specifice in conservarea–restaurarea pieselor de patrimoniu, precum si cu legislatia existenta in tara si in cadrul breslei.

A fost realizata pagina web a proiectului.