Archive for January, 2009

DELCROM | Etapa I

Tuesday, January 6th, 2009

Elaborarea modelului conceptual si identificarea conditionarilor metodei de conservare prin iradiere a lemnului policrom degradat

Obiectivele etapei:

  1. Elaborarea modelului conceptual al metodei de conservare prin iradiere a lemnului policrom degradat.

  2. Elaborarea modelului conceptual de caracterizare a lemnului policrom degradat.

  3. Realizarea paginii web a proiectului

Rezumatul etapei

Orice interventie asupra pieselor de patrimoniu cultural este un subiect delicat, adesea controversat, iar uneori riscant.

Desinfestarea prin iradiere cu radiatii gamma este o metoda de conservare a patrimoniului cultural din lemn, utilizata cu precadere ca tratament de salvare, adica atunci cind alternativa este moartea iminenta a „pacientului”. Acest statut se datoreaza in buna masura unui minus de cunostiinte dobindite sistematic privind efectele secundare ale iradierii, dar si proastei reputatii capatate de iradiere dupa al doilea razboi mondial.

Proiectul DELCROM isi propune sa rezolve citeva aspecte deficitare legate de conservarea prin iradiere a lemnului policrom, atit pe latura stiintifica cit si pe cea de comunicare. Scopul final este acela de a clasa tratamentul prin iradiere in rindul tratamentelor preventive, punind astfel in valoare avantajele sale deosebite printre care trebuie mentionate: rapiditate (durata tratamentului este de ordinul orelor intr-o instalatie industriala), grad de penetrabilitate total (pot fi tratate obiecte mari, de orice forma), simplitate (obiectul poate fi tratat in ambalajul de transport), aplicabilitate la obiecte compozite, obiectul tratat nu contine nici un fel de reziduu toxic sau radioactiv, iar costul este rezonabil.

In mod concret DELCROM isi propune sa:

a) intemeieze tratamentul de desinfestare / conservare prin investigatii stiintifice pluridisciplinare si anume teste de caracterizare microbiologica, fizica, chimica, mecanica, optica si structurala, pe componentele lemnului policrom si pe ansamblul);

b) comprime durata normala de experimentare / verificare / aplicare prin testari pe lemn policrom imbatrinit / degradat artificial;

c) transfere cunostiintele dobindite catre conservatori-restauratori si catre responsabili culturali / decidenti prin mijloace specifice de diseminare.

Modelul conservarii prin iradiere rezolva o problema dificila si anume evaluarea efectelor directe – dorite si colaterale – nedorite ale iradierii.

O particularitate a modelului este evaluarea comportarea la iradiere a tuturor componentelor luate separat dar si a ansamblului. Intrucit lemnul este un material natural neomogen s-a adoptat conventia ca materialul de referinta asupra caruia se efectueaza testele, sa fie imbatrinit artificial. Se vor obtine astfel substrate lemnoase cu diverse grade de degradare care simuleaza situatiile reale.

Pentru a putea aplica modelul de mai sus este nevoie de caracterizarea lemnului policrom degradat. Caracterizarea acestuia echivaleaza in activitatea curenta de conservare–restaurare cu etapa de „documentare”. De obicei documentarea inseamna intocmirea unui dosar cu elemente descriptive. Intrucit proiectul DELCROM isi propune intemeierea stiintifica a tratamentului prin iradiere, tipul de „documentare” propus este unul bazat pe o set de teste microbiologice, fizice, chimice si mecanice. Astfel, modelul propus de caracterizare a lemnului degradat se apropie de tiparul intilnit de obicei in standarde.

Un capitol aparte se ocupa cu evaluarea conditionarilor deontologice specifice in conservarea–restaurarea pieselor de patrimoniu, precum si cu legislatia existenta in tara si in cadrul breslei.

A fost realizata pagina web a proiectului.