Archive for December, 2011

DELCROM | Etapa a IV-a

Sunday, December 11th, 2011

Extinderea aplicarii metodei de conservare prin iradiere la obiecte de patrimoniu si valorificarea rezultatelor proiectului


Obiectivele etapei:

  1. Diseminare larga – in tara si la nivel international – a metodei de dezinfectie si conservare prin iradiere
  2. Definitivarea specificatiilor tehnice aferente dezinfectiei prin iradiere a patrimoniului cultural
  3. Extinderea aplicarii metodei de conservare prin iradiere


Rezumatul etapei

Obiectivul principal al etapei a patra a fost diseminarea la nivel national si international a rezultatelor obtinute in cadrul proiectului DELCROM si promovarea metodei de dezinfectie / conservare prin iradiere gama. Diseminarea s-a facut prin mai multe mijloace, atat direct, prin organizarea unui workshop international, impreuna cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica, cu participanti din 15 tari, si o misiune expert a directorului de proiect la Muzeul National al Ungariei, cat si indirect, prin participare cu lucrari stiintifice la intalniri tematice si publicarea rezultatelor obtinute in cadrul proiectului in reviste de specialitate, nationale si internationale. De asemenea, a fost actualizata pagina web a proiectului.

Un alt obiectiv a fost definitivarea specificatiilor tehnice aferente dezinfectiei obiectelor de patromoniu cultural prin iradiere gama. Specificatia tehnica de baza pentru tratamentul obiectelor de patrimoniu cultural este Caietul de sarcini, DEZINFECTIA OBIECTELOR DIN LEMN, LEMN POLICROM SI OBIECTE COMPOZITE CE CONTIN LEMN, care, fata de referentialul initial, a fost modificat astfel incat tratamentul sa se aplice si obiectelor din lemn fara strat pictural, precum si celor composite care contin lemn. O alta modificare notabila este hotarirea de a introduce dezinfectia obiectelor de patrimoniu cultural in sistemul de management al calitatii IRASM (SMC – IRASM), cu consecinte legate de trasabilitatea operatiei de tratament.

In aceasta etapa am extins aplicarea metodei de decontaminare prin iradiere gama in doua directii: prin continuarea studiului efectelor iradierii gama asupra pigmentilor/liantilor si prin aplicarea metodei de dezinfectie la obiecte de patrimoniu apartinand unor asezaminte culturale, muzee sau institutii cu activitati culturale care nu fac parte din consortiul proiectului: Asezamintele Brancovenesti – Palatul Mogosoaia, Muzeul National de Istorie a Romaniei etc. Studiul efectelor colaterale s-a concentrat asupra picturii avand ca suport mecanic panza si cartonul, cu liant principal uleiul de in sicativat. Testele initiale s-au facut pe straturi pictate care au fost supuse nu numai tratamentului cu radiatie gama, ci si unui tratament termic pentru a simula degradarea naturala a materialelor organice care intra in componenta picturii (liantul si suportul mecanic). Am urmarit in principal modificarile de culoare ale straturilor pictate si modificarile chimice in amestecul liant/pigment. Modificarile induse prin iradiere sunt neglijabile in raport cu cele induse prin tratamentul termic. Rezultatele acestor teste recomanda tratamentul cu radiatii ionizante si pentru pictura in ulei avand ca suport mecanic panza sau cartonul.